Informace o nás

Pro děti od 5-ti let nabízíme komplexní tělesnou přípravu s prvky gymnastiky a výuku bojového umění CHAN SHAOLIN SI & DJU SU KUNG FU se zaměřením na sebeobranu.

Tréninky jsou: děti úterý a čtvrtek od 17:15 do 18:45, dospělí úterý od 18:30 do 20:00

DjuSu je forma sebeobrany vyvinutá Si-fu Tse Tjero Khanem, která je součástí Chan Shaolin Si. Velmi se přibližuje japonskému stylu Jiu Jitsu. Djusu není omezeno jedním stylem, ba naopak. Čerpá z mnoha jiných bojových umění a existuje v něm velká mnohostrannost technik.

Historie projektu

Počátky tohoto projektu se datují na podzim roku 2013, kdy  Ondra s Romanem začali probírat neutěšenou fyzickou výkonnost nejen svých dětí. Tato výkonnost dětí v souvislosti s dnešní moderní dobou, kterou děti tráví stále více sezením u počítačů a hrou na mobilech je přivedla k myšlence něco s tím udělat. Vzhledem ke zkušenostem s bojovými sporty a snaze se udržovat v kondici, se oba rozhodli, že zkusí založit nějaký sportovní kroužek, který by mladé děti přivedl ke sportu a pohybu. Na jaře 2014 po domluvě s vedením školy proběhl nábor a první trénink v tělocvičně ZŠ. Zde musíme poděkovat p. řediteli, že nám bylo umožněno vést oddíl jako školní kroužek a tím využívat školní tělocvičnu za výhodných podmínek. První tréninky navštěvovalo kolem 20 dětí. Začátkem školního roku 2015/2016 jsme oslovili místní firmy a obce se žádostí o finanční příspěvek. Z darovaných peněz nakupujeme tréninkové pomůcky pro zkvalitnění tréninku. Seznam dárců najdete v sekci: Odkazy.

Ve školním roce 2016/2017 začala ve škole rekonstrukce tělocvičny a my jsme se přestěhovali do sálu Obecního úřadu v Miloticích nad Bečvou, kde v současné době pravidelně trénujeme. Během roku došlo k výměně trenérů, kdy nás bohužel z osobních důvodů opustil Ondra, ale přidali se k nám Jindra a  Lubomír. V září 2018 se nám podařilo přesunout hranický oddíl sebeobrany dospělých k nám do Milotic. Tak pod vedením instruktora profesní sebeobrany Rudy pravidelně trénujeme s dospělými, mezi kterými jsou i zkušení judisté a kickboxeři, kteří nám vydatně pomáhají s výcvikem dětí.

V červnu 2019 jsme založili spolek SBS Milotice nad Bečvou z.s., který spojil školní kroužek a kroužek dospělých do jednoho oddílu.

Pokroky ve výcviku

Pokrok ve výcviku je těžko měřitelný, každé dítě je individualita, ale jednou ze známek pokroku je zvládnutí Zkoušek technické vyspělosti (ZTV, též zvané páskování). Při páskování děti před zkušebním komisařem předvedou, co se naučili a na základě předvedeného výkonu a zvládnutí předepsaných technik je jim udělen žákovský technický stupeň, tzv. TJIE a příslušná barva pásku. Také jsme v úzkém kontaktu s oddíly "Survival & Kung Fu Club Karviná" a "Chan Chaolin Si & Dju-Su sebeobrana Krnov" a účastníme se s nimi mezinárodního víkendového kempu v Bystřici u Třince, který karvinský oddíl pravidelně pořádá. S těmito kluby máme domluvenou spolupráci formou společných tréninků. Jelikož jednou z dalších forem, jak poznat výkonnostní růst je porovnání s ostatními, tak se naše děti účastní závodů, většinou s mezinárodní účastí. Fotografie z těchto akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii.