Den matek v Černotíně  

V neděli 8.5. jsme se účastnili besídky pořádané dětmi ZŠ v Černotíně pro maminky a babičky. Kuba s Ondrou předvedli krátkou rozcvičku, poté představili soubor sebeobraných technik a na závěr každý z kluků představil 2 formy. Podle bouřlivého potlesku můžeme soudit, že ukázka byla úspěšná a vzbudila zájem nejen u rodičů, ale také u přítomných dětí.