sebeobrana pro ženy

Večer Amazonek:

Ve čtvrtek 1. února 2018 pořádal náš oddíl, pod záštitou starostky H. Bezděkové, již 3. ročník lekce sebeobrany pro ženy. Lekce byla pod vedením zkušeného instruktora Rudolfa Maříka, vedoucím kroužku Kung-Fu sebeobrana při DDM Hranice. Tento ročník byl unikátní svým novým pojetím, kdy se kromě žen ze širokého okolí účastnili i dospělí členové hranického oddílu a naši trenéři. Každá žena tak měla svého „osobního“ partnera, který ji vedl a trpělivě se nechal otloukat. Seminář v délce trvání dvou hodin utekl jako voda pro všechny zúčastněné. Atmosféra byla po počátečním ostychu uvolněná a na řadu přišel i smích všech přítomných, když se sebeobranná technika změnila v nešikovné potácení. Ženy si procvičily sebeobranné situace nejčastějších možných útoků. Především různé varianty napadení zezadu a zepředu.  Za tak krátký časový úsek není možné probrat celou problematiku samotných útoků, proto byl seminář věnován pouze vybraným technikám. Ženy si je vyzkoušely na svých partnerech a pochvalovaly nenáročnost provedení. Večer byl přínosný pro všechny zúčastněné. Všichni odcházeli spokojeni, příjemně unaveni a jako obvykle se ženy již dotazovaly na další lekce. Naše odpověď na tyto dotazy je jednoduchá - v případě zájmu lekce budeme i nadále pořádat. Fotky můžete vidět ve fotogalerii.