Sebeobrana pro ženy

V úterý 5. února jsme pořádali lekci sebeobranu pro ženy. Tato akce se stala již tradiční akcí, která je velmi oblíbená nejen u maminek oddílových dětí, ale účastní se jí ženy ze širokého okolí. Jako každým rokem jsme zajistili kompars z řad vojáků AČR a pod vedením našeho skvělého instruktora Rudy utekly dvě hodiny jako voda.