Ukázkový trénink

V pátek 12. 6. byl trénink určen pro rodiče a prarodiče dětí. Na tomto tréninku děti předvedly základní techniky, formu draka 1. a 2. část a také měly nacvičenou ukázku sebeobrany. Tohoto tréninku se účastnila i zástupkyně ředitele ZŠ Mgr. Lišková, která byla potěšena dovednostmi dětí.

Děkujeme všem dětem, které se tohoto tréninku účastnily za skvělý výkon, rodičům a prarodičům za účast a paní Liškové za projevenou  podporu našemu oddílu.

Vedení školy nám zřídilo u tělocvičny krásnou nástěnku s informacemi o dění v našem oddíle. Děkujeme