Den obce Jarcová

V sobotu 17. června jsem vystupovali na Dni obce Jarcová. I když počasí nepřálo, sešlo se na této pravidelné a skvělé akci spousta lidí. Naše vystoupení mělo úspěch a děti sklidily uznání od dospělých diváků a nadšený potlesk od místních dětí.