ukončení sezony červenec 2016

V sobotu 2. července proběhlo ukončení sezony za účasti dětí a rodičů našeho oddílu. Na akci přijeli také oddíly z Krnova a Karviné. Celkem se účastnilo 50 lidí. Celodenní program začal srazem před školou v Hustopečích a poté jsme se přesunuli do Týna nad Bečvou, kde bylo pro rodiče a děti připraveno lezení po skalách a jízda na lanovce. V poledne jsme měli první část občerstvení z hospůdky U Hájku. Poté děti i rodiče pokračovali v lezení po skalách. Odpoledne vytrvalí lezci stále lezli po skalách a druhá skupina odjela do Olšovce, kde se užívali koupání v čisté vodě. V 18 hodin se obě skupiny sešly v hospůdce U Hájku, kde pokračoval program vynikajícím gulášem a grilovanými špekáčky. Po jídle jsme odpovědně přistoupili k vyhodnocení letošní sezony a po dlouhé diskusi jsme sezonu prohlásili za úspěšnou. Děti i rodiče se poté zapojili do soutěže ve skákání přes švihadlo a my už víme, po kom jsou ty děti tak šikovné a pohybově nadané. Děkujeme všem dětem za účast, rodičům za skvělou atmosféru pro děti a všem přejeme pěkné prázdniny a pohodovou dovolenou.

Děkujeme kolektivu hospůdky U Hájku za přípravu a zajištění občerstvení po celou dobu trvání akce.

Moc děkujeme také firmě Váhala a spol. s.r.o. , která nám na tuto akci darovala špekáčky na večerní opékání.