Prázdninová vystoupení

V sobotu 28.7. odpoledne náš oddíl vystoupil na akci "obecní odpoledne" na Sokolce v Miloticích nad Bečvou. Za náš oddíl se jedná o poděkování zastupitelstvu a paní starostce za možnost trénovat v obecním sále.

V sobotu 25.8. se náš oddíl předvedl široké veřejnosti při slavnostním otevření nové spotovní haly v Hustopečích nad Bečvou.